Honlap Bemutatkozás

umf.jpg

nfu.jpg

esza.jpg

migrans-emb155x96.jpg

pedagogus-emb155x78.jpg

Pápa TV

Tagóvoda választóTapolcafői Óvoda

Pápa-Tapolcafő közigazgatásilag Pápához tartozó a várostól 2 km-re található kis település, mely megtartotta a falu értékeit, családias jellegét, szokásait és hagyományait.

Az óvoda épülete az 1900-as évek elején épült, 1982-ben tanítói lakásból alakítottak ki egy óvodai csoportot. A város közelsége, a falu vonzó adottságai, a kedvező építési feltételek segítették a fiatalok letelepedését. Ez tette szükségessé 1991-ben az óvoda bővítését egy csoporttal. A demográfiai mélypont településünket is elérte, így 2005-től újra egy csoporttal működik az óvoda.


Az óvodánk fő profilja, hogy a családias nevelést tartjuk szem előtt a mozgásra és a gyermeki tevékenységek közül a játékra alapozva szervezzük a nevelési feladatokat. Mindez a mese szimbolikus jelrendszerével kiegészítve történik. A gyermekek egyéni tulajdonságait maximálisan figyelembe vesszük, és igyekszünk kihasználni a lehetőségeket. Ha szükséges fejlesztő foglalkozásokon segítünk a felzárkózásban, illetve a tehetségek gondozásában (egyéni fejlesztés). A beszédhibás gyermekekkel logopédus foglalkozik az óvodában.
 

Óvodánk udvara teljesen zárt terület, mely az év minden szakában biztosítja a gyermekek számára a játék, levegőzés és egészséges testedzés lehetőségét, melyhez felosztása is hozzájárul (füves, gumitéglás, aszfaltos, betonos, nagy homokozó). Kertünk, udvarunk a környezet közvetlen megfigyelését és változatos foglalkozási lehetőséget biztosítja.

Tágas, hatalmas udvarunkban számtalan sporteszköz, tornaszer biztosítja a sokoldalú mozgást, testedzést. Fáink kellemes árnyékot adnak a nyári melegben. Gyümölcsfáinkról közösen szüreteljük a termést, melyet örömmel fogyasztanak el a gyermekek.

Óvodai életünkben odafigyelünk a napirend rugalmasságára, a helyes életritmus kialakítására, a mozgás és pihenés életkornak megfelelő váltakozására, a helyes táplálkozásra, a testápolásra. Ezért a gyermekek napirendjét úgy állítottuk össze, hogy számukra nyugalmat, biztonságot adjunk.


Foglalkozásainkon szeretnénk minél több ismerethez juttatni őket, de szem előtt tartjuk, hogy számukra legfontosabb a játék.

A gyermekek egészséges, harmonikus fejlődése a hagyományrendszerünk segítségével lesz teljes, amelyhez a természet szeretete és védelme elengedhetetlen. Fontosnak tartjuk az élőlények és a természet tiszteletét, szeretetét, az ember munkája révén létrehozott értékek megbecsülését. Lehetőséget teremtünk arra, hogy minél több élményt gyűjtsenek a gyermekek saját természeti és társadalmi környezetükben.

Ősszel és tavasszal kirándulásokat, sétákat szervezünk, melyek során megfigyeljük helyben pl.:az aratást, szüretet, betakarításokat, gazdaságok, helyi porták által kínált ismeretterjesztő lehetőségeit, az tavaszi-őszi munkákat a kertekben, stb;

Családi kirándulást szervezünk: gyermekek, szülők, óvónők részvételével, közösen megbeszélt uticéllal.

A hagyományőrzés lehetőségeinek kihasználásával közvetítjük a gyermekek felé a magyar népi kultúrát. Nevelőmunkánkban érvényre juttatjuk a népi-, és dramatikus játékok, népdalok, népmesék, népi mondókák, kézművesség személyiséggazdagító hatását.

A gyermekek fejlődését a szülői házzal együttműködve, a családi nevelésre építve kívánjuk elősegíteni.

Dokumentumaink a következő linken megtekinthetőek:
http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=76