Honlap Bemutatkozás

umf.jpg

nfu.jpg

esza.jpg

migrans-emb155x96.jpg

pedagogus-emb155x78.jpg

Pápa TV

Galéria válogatás

Tagóvoda választóTókerti Óvoda

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhányan magasabbra repülnek, mint mások.
De mindegyik olyan magasra repül, amilyen magasra csak tud.
Miért hasonlítanánk őket össze?
Mindegyik különböző!
Mindegyik különleges!
Mindegyik gyönyörű!”
(ismeretlen szerző)


Óvodánk Pápa kertvárosában, a Tókertben, csendes, nyugodt környezetben található. 1943 óta funkcionál óvodaként, nemzedékek nőttek fel benne.
 

Az óvoda önkormányzati fenntartású. Épületének jelentős bővítésére és felújítására az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül 2009-ben került sor. A felújítás nyomán az épület külső megjelenítésében megőrizte családias jellegét, de egy korszerű, komfortos intézmény jött létre. Óvodánk új épületrészekkel is bővült: torna-, só- valamint logopédiai-és fejlesztőszobával.
 

Három csoportszobával rendelkezünk, ebből kettő nagyobb méretű, egynek az alapterülete kisebb. Fontosnak tartjuk, hogy a csoportszoba legyen hívogató és nyitott közeg. Csoportszobáink esztétikusak, jól tükrözik a pedagógusok egyéniségét, kreativitását. Berendezési tárgyaik a gyermekek kényelmét, biztonságát szolgálják, megfelelnek testméreteiknek. A csoportszobákban tevékenységsarkokat, kuckókat alakítottunk ki, amelyekben folyik a játék, a játékba integrált ismeretszerzés.
 

A csoportokat a gyerekekhez közelálló virágnevekkel különböztetjük meg: Ibolya, Margaréta, Tulipán csoport, melyekbe vegyes életkorú gyermekek járnak. Így tágabb lehetőség nyílik a gyermekekkel való egyéni bánásmódra, a differenciálásra, és a szocializációs feladatok is könnyebben megvalósíthatók.
A nevelő-oktató munkát 6 fő óvodapedagógus látja el.
 

Nevelőmunkánkban segítőtársaink a 4 fő szakképzett dajka, akik a gondozás és egészséges életmódra nevelésben, a szokások rögzítésében hatékonyan együtt működnek velünk.
 

Intézményünkben folyó nevelő, fejlesztő munka a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodik, ez tükröződik napi- és heti rendünkben, a felkínált tevékenységi formákban, a gyermekek felé közvetített ismeretekben és műveltségtartalmakban. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve törekszünk a gyermekek sokoldalú fejlesztésére. Minden csoportban hetes, két hetes tématervekkel, projektekkel dolgoznak az óvónők és ezekhez a témákhoz igazítják tevékenységeiket. (dalokat, dalos játékokat, vagy mondókákat, verseket, meséket, de a barkácsolás is az aktuális témához igazodik.)
 

Azon fáradozunk, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, és biztonságot nyújtó légkört nyújtsunk és, hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet és megbecsülés övezze.
 

Óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését, ezért szoros kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, a szülői szervezet képviselőivel. Törekszünk a tartalmas együttműködés kialakítására, hiszen a közös munkálkodás hozza meg a gyermek számára a várva-várt fejlődést. Az együttműködés formái változatosak: közösen szervezett rendezvények, családi délutánok, nyílt napok, szülői fórumok, szülői értekezletek, fogadó órák, családlátogatások, melyek gazdag lehetőséget biztosítanak az együttnevelés eredményességére.
 

Óvodai életünk szerves részei az óvodán kívüli élménynyújtások: a tanulmányi séták, kirándulások és színházlátogatások. Bérletes előadásokat látogatunk a Pegazus Színházban és a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központban.
 

Évente kétszer kirándulásokat szervezünk a gyerekeknek, leginkább a természetbe.
A közösen átélt tevékenységekkel és ünnepekkel nyugodt, vidám hangulatú közösséget igyekszünk kialakítani.
 

Óvodánknak mind az előkertjét, mind a hátsó, udvari területét fák, örökzöldek, díszcserjék, virágok sokasága díszíti. Télen a gyermekekkel közösen, nagy örömmel gondoskodunk a madarak etetéséről. Ennek köszönhetően nap, mint nap hangos madárcsicsergés vár minket már az óvodába belépve. A kert egyben ragyogó lehetőséget biztosít a közvetlen környezetünk változásainak megfigyeltetésére, illetve a környezet védelmére, szeretetére nevelésre.
 

Az előkert, mindig az aktuális évszaknak megfelelő virágokkal van beültetve, a bejárati ajtó elé pedig szülők ötleteivel, segítségével szintén az ünnepeknek, hagyományoknak megfelelő díszítés kerül, ami még jobban színesíti Óvodánkat. Ezáltal is célunk, hogy a gondozás, egymás és saját munkánk megbecsülése nagy hangsúly kapjon a mindennapokban Árnyas, védett játszóudvarunk nagyobb része füvesített terület, de rendelkezünk térkövezett résszel is, melyet a sárosabb időszakokban eredményesen tudunk használni. Az udvarunknak vannak napos és árnyékos részei. Homokozó, két fedett pavilon és fából készült mozgásfejlesztő játékok, csúszdák, hinták biztosítják a gyerekek mozgásigényének kielégítését a szabadban.
 

A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődését segíti a mozgásos játéklehetőségekhez jól felszerelt tornatermünk is. Sok szabad mozgást szervezünk, a gyerekek nagyon kedvelik a tornatermi, valamint a szabad levegőn végzett közös mozgásokat, mozgásos játékokat.
 

Óvodán belül valósul meg a gyerekek logopédiai fejlesztése, illetve szakvizsgázott óvónő-fejlesztőpedagógus által vezetett egyéni fejlesztő foglalkozásokra is van lehetőség.
 

A gyermekkori kezdődő mozgásszervi elváltozások nagy része tornával gyógyítható. Ezért tulajdonítunk nagy jelentőséget a prevenciónak. Óvodánkban szakvizsgázott óvónő- gyógytestnevelő speciális, megelőzés-központú, valamint mozgásfejlesztő gyakorlatanyagot alkalmazva segíti a prevenciót valamint a már kialakult elváltozások javulását. Természetesen óvodáskorban a játék a meghatározó tevékenység, ezért a gyakorlatokat játékos testmozgásokkal színesítjük.
 

Célunk, hogy a gyermekek önfeledt, kötetlen szabad játéktevékenységének biztosítása mellett az ismeretszerzési, tapasztalási lehetőségeket bővítsük. Gazdag, élményekkel teli, sokoldalú fejlődési lehetőséget nyújtó, boldog óvodás évekkel segítsük, hogy megteremtődjenek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés pszichikus feltételei. Óvodapedagógusaink, fejlesztő pedagógusunk módszertani szabadságuk, felelősségük tudatában a legcélravezetőbb módszereket alkalmazva segítik ezt a munkát.
 

További célunk a családi nevelés erősítése; a család és az óvoda együttműködésének elősegítése a gyermekek összehangolt nevelésének érdekében. Olyan szeretetet, gondoskodást, támaszt nyújtó légkör megteremtésére törekszünk, ahol gyermekek, szülők egyaránt biztonságban érezhetik magukat.


A Pedagógia Programunk a Pápai Városi Óvodák dokumentuma, mely a következő linken megtalálható: http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=76


„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”
(Carl Wiliam Buehner )