Honlap Bemutatkozás

umf.jpg

nfu.jpg

esza.jpg

migrans-emb155x96.jpg

pedagogus-emb155x78.jpg

Pápa TV

Galéria válogatás

Tagóvoda választóNátuskerti Óvoda

A megújult, belvároshoz közeli óvodánk csendes, barátságos környezetben található. A nagy fák árnyékolta tágas udvar sok játékával, mászókájával kínál optimális lehetőségeket a szabad mozgásra, a változatos gyermeki tevékenységre.

A múlt…..
    1974. január 28 –án négy csoporttal 100 kisgyermek számára biztosított férőhellyel megnyitotta kapuit a 8. sz  Beke utcai óvoda.
A földrajzi hagyományokat követve 1991 – ben a Nátuskerti Óvoda elnevezést kapta az intézmény.
Anyagi lehetőségeihez mérten az óvoda korszerűsítése, műszaki fejlesztése az eltelt évek alatt folyamatos volt. Kiváló körülményeket biztosítottak a gyermekek számára; családias hangulatban, esztétikus környezetben, szakképzett kollégákkal, a családokkal együttműködve hatékonyan végezték az idejáró gyermekek nevelését, fejlesztését.


…..és a jelen.   
    Férőhelyünk száma jelenleg is 100 fő, 4 vegyes életkorú gyermekcsoporttal működünk, melyben a gyermekeket esztétikus, barátságos környezetben tudjuk fogadni. A csoportokat virágnevekkel jelöljük: Harangvirág, Búzavirág, Tulipán, Margaréta. Csoportszobáink és a hozzájuk tartozó helységek világosak, esztétikusan berendezettek, kifejezik óvodánk egyéni arculatát. Gazdag, színes, ötletes dekorációkkal, az aktuális évszakhoz, népszokásokhoz, hagyományokhoz, ünnepekhez igazodva tesszük szebbé óvodai környezetünket..

A nevelő – oktató munkát 8 óvodapedagógus látja el,  segítőtársaink a szakképzett dajkák, akik a gondozás és egészséges életvitelre nevelésben, a szokások rögzítésében hatékonyan együtt működnek velünk.

    Célunk olyan szociális színtér kialakítása, melyben a 3-7 éves korú gyermekek testi – lelki, szellemi szükségletei maradéktalanul realizálódhatnak, alkalmazott nevelési módszereink következtében személyiségük sokoldalúan kibontakozhat. A gyermekek a nap nagy részét szabad játékkal töltik, amely által egyéni képességeikhez mérten fejlődnek testi, verbális, értelmi és szociális képességeik.   Naponta hallgatnak gyermekeink mesét, rendszeresen énekelnek, folyamatosan jelen van a rajzolás, mintázás és egyéb kézi munka, minden nap mozognak, lehetőség szerint a szabadban. A gyermekek egyéni ütemben és egyéni módon fejlődnek, ugyanakkor a közös tapasztalatok, a közös élmények, az együtt megélt események erősítik az összetartozást.


    Mi abból indulunk ki, hogy minden gyermek a valójában egy csoda, ezért minden gyermeket úgy kell kezelnünk mint egy csiszolatlan gyémántot, amelyből a szorgos mester munkálkodásának köszönhetően előbb – utóbb drágakő lesz. Minden gyermeknek kijár az őt megillető tisztelet és bánásmód, ezért ezek az elképzelések határozzák meg nevelési célkitűzésinket. Olyan pedagógiai munkát, olyan nevelést vallunk magunkénak, ami gyermekközpontú, amely a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által történő nevelést tekinti alapvető feladatának Minden tudásunkkal, igyekezetünkkel és szeretetünkkel azon vagyunk, hogy gyermekeinknek a legjobbat, a világ legszebb kincseit mutassuk meg.


    A családokkal összehangolt nevelőmunkát folytatunk. Folytatjuk, kiegészítjük, korrigáljuk a családi nevelést és szocializációt oly módon, hogy a család elsőrendűségét tiszteletben tartjuk.
    Óvodai nevelésünket színházlátogatások, bábszínházi élmények, zenés előadóművészek színes műsorai, ovi-foci, kézilabda, játékos vízhez szoktatás, néptánc,  hittanoktatás kínálta lehetőségek is gazdagítják.


    Az óvodáskorú gyermekeink tehetséggondozása gazdagító programok keretében egy újszerű ,innovatív próbálkozás óvodánk életében. A Barkácsvarázs illetve a Boróka Dráma Kuckó heti egy alkalommal fogadja az érdeklődő, nagycsoportos korú, iskolába készülő gyermekeket.


    Szívesen teszünk kirándulásokat szűkebb-tágabb környezetünk megismerésére, megszerettetésére, a természet szépségeinek felfedeztetésére a környezettudatos magatartás gyakorlásával.
    Feladatunk, hogy az itt töltött évek során megőrizzük a boldog, gondtalan gyermekkor játékos örömeit oly módon, hogy akaratuk és kitartásuk erősítésével tudjuk felkészíteni a gyermekeket egy újabb életszakaszra.


"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle."

(Varga Domokos)


Óvodánk Alapítványa: a Nátuskerti Óvodáért Közhasznú Alapítvány. Célkitűzései közé tartozik az óvoda tárgyi feltételeinek javítása.