Honlap Bemutatkozás

umf.jpg

nfu.jpg

esza.jpg

migrans-emb155x96.jpg

pedagogus-emb155x78.jpg

Pápa TV

Galéria válogatás

Tagóvoda választóKéttornyúlaki Óvoda

A Pápa-Kéttornyúlak közigazgatásilag Pápához tartozó a várostól 2 km-re található kis település, A Kéttornyúlaki Óvoda két egymáshoz közel fekvő városrész, Kéttornyúlak és Borsosgyőr óvodás gyermekeinek intézményes nevelését látja el.


Az óvoda épülete az 1900-as évek elején épült. A közeli kastély cselédlakásaiként szolgált, majd iskolaként működött.   1950-től állami tulajdonba került és Dákához tartozott. 1959-től óvodaként üzemel.1977.április 1-én Kéttornyúlakot területileg  Pápához  csatolták , ezért munkáltatói jogkörrel a pápai 3.sz. óvodához tartozott ,mint egy tanerős óvoda. 1977.augusztus 1-szeptember 30 között bővítették,korszerűsítették.1977.október 1-től két csoportos óvodaként működött.                                                               
A demográfiai mélypont a települést is elérte, így 2005-től újra egy csoporttal működik .
 

Az óvoda a kéttornyúlakiak számára könnyen megközelíthető. A borsosgyőri gyermekeket menetrend szerinti autóbusszal, napi három alkalommal, óvónői felügyelettel kísérjük az óvodába, illetve haza.

Tágas, a szabványnak megfelelő játékokkal felszerelt udvarunk biztosítja a gyermekek testi - lelki egészségének megőrzését. Az óvoda épülete ugyan régi, de a folyamatos felújítások lehetővé tették, hogy otthonos körülményt biztosítsunk a gyermekek számára. Egy tágas  csoportszoba, torna - és étkezőszoba, gyermeköltöző, mosdó áll a gyermekek rendelkezésére.


 

Arra törekszünk,hogy minél több ismerethez juttassuk őket, de szem előtt tartjuk, hogy számukra legfontosabb a játék. Egyéni tulajdonságaikat maximálisan figyelembe vesszük, ha szükséges fejlesztő foglalkozásokon segítünk a felzárkózásban illetve a tehetségek gondozásában (egyéni fejlesztés). A beszédhibás gyermekekkel logopédus foglalkozik az óvodában.
 

A délelőtti tevékenységeken kívül pihenőidő után külön foglalkozásokat vehetnek igénybe a gyermekek: katolikus, református hittan, néptánc és Ovi Foci.
Bérletes előadásokat látogatunk a Pegazus Színházban . Minden évben részt veszünk úszásoktatáson.

Fontosnak tartjuk a családdal való együttnevelést, a kölcsönös, őszinte együttműködést. Az éves programok összeállításakor figyelembe vesszük a szülői jelzéseket. Rendezvényeink aktív résztvevői a szülők.

Óvodánk arculatának kialakításában meghatározó szerepe van a természetnek, a hagyományőrzésnek. Sokat járunk kirándulni. A háziállatok megfigyelésére közvetlen környezetükben van lehetőség. Sétáink, kirándulásaink során nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre.

 

A néphagyományok ápolása mellett jellemző ránk a természetes anyagokhoz való kötődés. A mindennapi tevékenységeink során, az óvoda és a csoportszoba díszítésében is ez dominál. Évszakhoz, ünnepkörökhöz kötve játszóházakat szervezünk a szülők bevonásával. Ünnepeink nyitottak a szülők, családtagok számára.