Honlap Bemutatkozás

umf.jpg

nfu.jpg

esza.jpg

migrans-emb155x96.jpg

pedagogus-emb155x78.jpg

Pápa TV

Tagóvoda választóFáy András lakótelepi Óvoda - Fáy András Housing Estate Kindergarten

Óvodapedagógiai hitvallásunk:

A szülőktől távol töltött órákban meleg, érzelmi biztonságot nyújtó légkört teremtünk a gyerekek számára. Arra törekszünk, hogy óvodásaink kiegyensúlyozottak, vidámak, jól neveltek legyenek. Ezt mintát nyújtó, szeretetteljes bánásmóddal szeretnénk elérni.
Mozgásra, levegőzésre, a környezet megismerésére minden évszakban nagy gondot fordítunk. A gyerekek szemléletének formálása miatt fontosnak tartjuk a természeti környezet megismertetését, megszerettetését. Sokat foglalkozunk az egészséges életmódra neveléssel, a természetvédelemmel, a környezetvédelemmel.
Óvodánkban a különböző társadalmi ünnepeket, jeles napokat, így a környezetvédelmi jeles napokat sorra megünnepeljük, illetve megemlékezünk róluk. Gondot fordítunk az anyanyelvfejlesztésre, a jeles napokhoz tartozó szokások, hiedelmek, a magyar múlt és kultúra megismertetésére, amelyet természetesen a gyermekek befogadó és felfogó képességéhez igazítunk. Nagy hangsúlyt fektetünk nemzeti identitástudatuk erősítésére. 
Óvodánk kiemelt feladatai között említjük az angol nyelvvel, más nemzetek kultúrájával való ismerkedést. Erre három csoportban kapnak lehetőséget a gyerekek. Az interkulturális csoportokban a befogadásra, a sokszínűségre, egymás kultúrájának tiszteletére is neveljük őket.
Minden pedagógiai törekvésünk azt szolgálja, hogy a gyerekek jól érezzék magukat nálunk, legyenek nyitottak a tanulásra, jól kommunikáljanak, fejlődjenek képességeik és személyiségük, valamint az óvodás időszak végére testi, lelki, szellemi, erkölcsi és szociális téren egyaránt alkalmassá váljanak az iskolai élet sikeres megkezdésére.

Óvodánk elhelyezkedése:
Kertes környezetben található öt csoportos óvodánk 1978. február elsején nyitotta meg a kapuit. Minden csoporthoz külön mosdó, öltöző helyiség tartozik, emellett tornaszoba, logopédiai foglalkoztató is szolgálja a gyerekek fejlődését, kényelmét, komfortérzetét.
Törekszünk a belső és külső környezet esztétikus rendjének, harmóniájának megteremtésére. Csoportszobáink otthonosak, jól felszereltek, udvarunk füvesített, a mai elvárásoknak megfelelően gazdag játéktevékenységre nyújt lehetőséget, alkalmas az óvodások mozgásigényének sokoldalú kielégítésére, különböző mozgásos játékok, versenyfeladatok, közös óvodai rendezvények lebonyolítására. Fáival, virágzó cserjéivel, örökzöldjeivel egész évben biztosítja a környezet megismeréséhez is a közvetlen tapasztalatszerzési lehetőséget.
A nevelőtestület által létrehozott „Óvodás Gyermekeinkért Alapítványunk szintén az otthonos terek, jó körülmények, fejlesztő környezetet kialakítását hivatott támogatni. Alapítványunk támogatható. Adószáma: 18913952-1-19, számlaszáma: 73200196-11202969, a melyet a Kinizsi Bank Zrt kezel.

Óvodánk munkatársai:
Az óvodavezető irányításával tíz gyermekszerető, nyitott, jól képzett, innovatív beállítódású pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Öt dajka, két pedagógiai asszisztens, akik közül az egyik óvodatitkári feladatokat is ellát, egy karbantartó, valamint egy utazó logopédus segíti az óvoda eredményes működését.

Óvodánk kapcsolatai:
A családokkal való együttműködést pedagógiai munkánk sikeressége szempontjából nagyon meghatározónak tartjuk. A szülők betekintést kapnak különböző ünnepeinken, rendezvényeinken, nyílt napjainkon az óvodai élet mindennapjaiba, az óvodai nevelésbe.
A közös nevelés, a kölcsönös nyitottság, a pozitív visszajelzések inspirálóan hatnak ránk.
Kapcsolatot ápolunk a helyi oktatási, művelődési, művészeti és egyéb intézményekkel. A nagyobb gyerekekkel rendszeresen részt veszünk a városi rendezvényeken. Ingyenes és önköltséges foglalkozásokat biztosítunk: a kirándulás, bábelőadás, színházlátogatás, játszóházi tevékenységek, táncház, úszásoktatás, hitoktatás, futballedzés tartozik e körbe, amelyekből a gyermekek érdeklődésük, tehetségük szerint választhatnak.