Honlap Bemutatkozás

umf.jpg

nfu.jpg

esza.jpg

migrans-emb155x96.jpg

pedagogus-emb155x78.jpg

Pápa TV

Tagóvoda választóSzivárvány Óvoda

Óvodánk bemutatása
Pápai Városi Óvodák Központi Óvoda

Intézményünk 1983-ban épült, 6 csoportjával, tornateremmel a legmodernebbek közé tartozott. Ellátta a Kilián lakótelepet, a környező utcákat, Öreghegyet, Törzsökhegyet, Igal lakótelepet. Jelenleg is 6 csoporttal működik az óvoda. Mindegyik csoportban kettő szakképzett óvónő és egy dajka dolgozik, valamint egy konyhai feladatokat ellátó dajkát is foglalkoztatunk. A karbantartó feladatai sem elenyészőek, hiszen a város egyik legnagyobb udvarrészével és épületével a mi óvodánk rendelkezik.


34 év alatt közel 5000 gyermek indult innen iskolába. A hosszú évek során, az épület bizony elhasználódott. Az önkormányzat jóvoltából évről-évre folytatódik a felújítás, ablakcserével, bútorcserével. Aktív szülői közösség 2 csoport mosdóját is felújította. Óvodafejlesztési pályázatunknak köszönhetően rengeteg új játék került az udvarunkra és új bútorok, fektetők és öltözők kerültek a csoportokba.

Tágas, árnyas, virágos udvarunkon biztonságos körülmények között megfelelő játékparkkal ellátva játszhatnak a gyerekek.
Már az induláskor is volt vegyes csoportunk. A szülők kívánságainak figyelembevételével pár év alatt teljesen osztatlan szervezésűekké váltunk. A testvérek egy csoportba járhatnak. Gyermekeink nevelése családias légkörben, saját pedagógiai programunk szellemében folyik, a mese szárnyán, a játék erejével. Fontosnak tartjuk az egészséges életmód szokásainak kialakítását, épp úgy, mint az érzelmi nevelést és az értelmi nevelést, fejlesztést is.
 

Minden csoportban hetes, két hetes tématervek, projektek szerint dolgoznak az óvónők és ezekhez a témákhoz igazítják tevékenységeiket, legyen szó dalokról, dalos játékokról, vagy mondókákról, versekről, mesékről, de a barkácsolás is az alap témára épül. Rengeteg szabad mozgást szervezünk, a gyerekek nagyon kedvelik a tornatermi, és a szabad levegőn végzett közös mozgást is. Különösen fontosnak tartjuk a környezettudatos nevelést és a környezetvédelmet. Napirendünket úgy alakítjuk, hogy nagy hangsúlyt kap a szabad levegőn tartózkodás és a játékra fordítható idő.
Az ünnepeinkre, jeles napokra való aktív, tartalmas készülődés átszövi hétköznapjainkat, átélésük igazi élményt, örömet ad a gyermekeknek. Ilyen fontos ünnepeink és jeles napjaink, melyeket beépítünk a mindennapokba: Autómentes Világnap, Állatok Világnapja, Szüret, Márton nap, Mikulás, Advent, Madarak Karácsonya Karácsony, Farsang, Március 15., Víz Világnapja, Húsvét, Föld Napja, Madarak és Fák napja, Anyák napja, Gyereknap.
 

A segítségre szoruló gyermekekkel szakemberek foglalkoznak: a beszédhibákat logopédus, a Beilleszkedési, Magatartási és Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekekkel óvónő - fejlesztő pedagógus kolléganőnk foglalkozik, valamint a Nevelési Tanácsadó is ellátja azokat, akiknek szükségük van a segítségre. A Sajátos Nevelési Igényű gyermekekhez külső segítségként biztosít az intézmény utazó gyógypedagógust.
 

A délelőtti tevékenységeken kívül pihenőidő után külön foglalkozásokat vehetnek igénybe a gyermekek: katolikus, református hittan, néptánc és Ovi Foci. Ovi Kézi, valamint Ukido.
Bérletes előadásokat látogatunk a Pegazus Színházban és a Jókai Mór Művelődési Központban. Részt veszünk a városi kulturális és sportrendezvényeken ( Ovi torna, Ovi Kupa, Városi Adventi műsor, Kilián Városrész napok,...), a Várkertfürdő úszótanfolyamán és többféle rajzpályázaton. Gyakran látogatnak hozzánk vendég művészek: Gézengúz zenés színháza, Esztrád Színház, Réparetekmogyoró Társulat Bartók Béla Zeneiskola, Pápai Várkastély „Kastély” foglalkozása, stb.
 

Lehetőséget nyújtunk fejlesztő újságok előfizetésére, melyekből a szülő kiválaszthatja a korosztálynak megfelelőt. Könyvvásárra is mód van, valamint évente fényképészt is hívunk.
Minden évben szervezünk papír gyűjtést valamint ősszel és tavasszal elektromos hulladékgyűjtést is, melyből a befolyt pénz az óvoda alapítványának számlájára kerül és a gyerekekre fordítjuk.
 

Évente kétszer kirándulásokat szervezünk a gyerekeknek legtöbbször a természetbe.
Kapcsolatot ápolunk a Napsugár Bölcsödével és a Weöres Sándor Általános Iskolával. A nagycsoportosokkal gyakran látogatunk át a Weöres iskola rendezvényeire, programjaira, így megismerkedhetnek az iskolával, a tanárokkal és azzal a miliővel, ami ott várja majd őket. Rendszeresen látogat óvodánkba védőnő és évente fogorvos is.
A szülőkkel igyekszünk a tartalmas együttműködés kiépítésére, eredményes párbeszédre, hisz közös munkálkodásunk hoz igazi fejlődést. Fontosak a közös élmények is, ezért több alkalommal szervezünk családi napokat, nyílt napokat, szülői fórumot, és természetesen fogadóórákat, családlátogatásokat és szülői értekezleteket is. A „tavaszi zsongás” műsorainkon pedig a gyerekek megmutathatják szüleiknek, nagyszüleiknek hogy mennyi mindent tanultak az óvodában.
 

Minden óvodánkba járó gyermekről egyéni fejlődési lapot vezetünk, melyet évente két alkalommal a szülő is megtekinthet, így nyomon követheti gyermeke fejlődését valamennyi területen.
 

A csoportjainkban valamennyi kolléga segítő, befogadó, szeretetteljes légkört biztosít példamutatással és tudatos konfliktuskezeléssel. Hisszük és valljuk, hogy minden gyermekben érték lakozik és ennek felszínre emelésével kiaknázhatók a lehetőségek a gyermekek fejlődése érdekében!
 

Óvodásaink pozitív személyiségjegyeit igyekszünk erősíteni, a tudást értékként mutatjuk fel, folyamatosan odafigyelve egymás elfogadására.